Blog

Tepelné čerpadlo využíva obnoviteľné zdroje energie

Tepelné čerpadlo Buderus

Emisie sú obrovským zdrojom znečisťovania životného prostredia. Až 14% z celkového množstva tvoria v ovzduší práve emisie z vykurovania a prípravy teplej vody v obytných budovách. Riešením pre domácnosti je využívanie technológií, ktoré dokážu využívať obnoviteľné zdroje energie a transformovať ich na energiu – teplo. Využívajú sa čoraz viac aj vďaka záujmu ľudí aj výrobcov o ochranu planéty a trvalú udržateľnosť. Vplyv na tento trend majú tiež dramaticky rastúce ceny či riziko nedostatku tradičných zdrojov energie. Témou ako chrániť životné prostredie a zlepšiť klímu sa zaoberá aj značka Buderus. 

Obnoviteľné zdroje energie – čo o nich vieme?

Obnoviteľné zdroje energie sú tie prírodné zdroje, ktoré sa na našej planéte obnovujú prirodzene. Patrí medzi ne slnečné žiarenie, vietor, voda – toky aj vlny a  geotermálne teplo. Práve tieto zdroje sú horúcim adeptom na energeticky úspornú produkciu tepla a elektriny v súlade so zodpovednosťou voči našej modrej planéte. Obnoviteľné zdroje využíva na výrobu energie aj tepelné čerpadlo.

Ako uvádza samotný výrobca tepelných čerpadiel Buderus:

“Zásobovanie budov teplom predstavuje obrovský potenciál pre ochranu klímy. Modernizácia vykurovacích zariadení a využívanie obnoviteľných zdrojov energie sú aktuálnou témou.”

Tepelné čerpadlo 

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré je vybavené technológiou na transformáciu energie zo vzduchu alebo zeme na teplo v domácnosti. 

Hoci vstupná investícia sa môže zdať vysoká, ak porozumieme princípu fungovania tepelného čerpadla a jeho výhodám, pre domácnosti môže byť ekologickým spôsobom vykurovania a ohrevu vody. 

Tepelné čerpadloSpôsob fungovania

Vykurovacie tepelné čerpadlo Buderus funguje na princípe cirkulácie tekutiny, pričom pozostáva z vnútornej jednotky a z čerpadlovej jednotky, ktorá môže byť umiestnená vonku alebo tiež vo vnútri.

Podľa typu tepelného čerpadla je tekutina v zemných sondách, resp. v plastových rúrkach. Kvapalina je zmesou vody a nemrznúcej zmesi, ktorá neškodí prírode.

V prípade tepelného čerpadla, ktoré odoberá teplo z pôdy, je dôležité, aby rozvody boli umiestnené do hĺbky zeme, ktorá nezamŕza. Od približne 15 metrov hĺbky dosahuje teplota pôdy trvalo približne 10 °C, čiže tekutina sa tam zohrieva.

Najpoužívanejší typ tepelného čerpadla vzduch-voda využíva na ohrev vody energiu z ovzdušia. Dokonca aj pri vonkajších teplotách do -20°C dokáže stále efektívne a ekologicky pokryť celú spotrebu tepla domu.

Vykurovanie

Tepelné čerpadlo funguje na princípe ohrevu kvapaliny v jeho vnútorných rozvodoch. Pomocou kvapaliny, ktorá má veľmi nízky bod odparovania, sa teplo prenáša prostredníctvom tepelného výmenníka do kompresora. Túto teplotu dokáže systém odovzdať ďalej cez .kondenzátor do uzavretého okruhu vykurovacieho systému.

Cirkulácia a ďalší chod

Aby mohlo tepelné čerpadlo bez prerušenia fungovať, potrebuje opäť ochladiť tekutinu, ktorá sa vo vykurovacom systéme ohriala. Deje sa tak v chladiacom okruhu tepelného čerpadla. Tu dochádza prostredníctvom škrtiaceho ventilu k expanzii. Tekutina sa začína ochladzovať a celý obeh môže začať odznova.

Základné typy tepelných čerpadiel Buderus

Tepelné čerpadlá zem-voda Ich podstata spočíva vo využívaní geotermálneho tepla zo zeme na vykurovanie a prípravu teplej vody. Pôda je vynikajúcim zdrojom tepla, ktorý udržuje svoju teplotu relatívne konštantnú po celý rok. Preto sú tepelné čerpadlá zem-voda spoľahlivou a ekologickou technológiou, ktorá vám celoročne zabezpečí dokonalý tepelný komfort.

Vďaka nízkej hlučnosti je možné vnútorné jednotky inštalovať aj do interiéru, napríklad technickej miestnosti.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda získavajú celoročne teplo do domácnosti zo vzduchu z okolia. Získavanie tepla z obnoviteľných zdrojov je moderným a ekologickým spôsobom zásobovania domov teplom. Vnútorná jednotka v krásnom dizajne z titánového skla. Vysoká účinnosť je deklarovaná tiež normou EN 14825.

Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo - veža

Pre budúcnosť modrej planéty

S týmto sloganom značka Buderus spustila kampaň na osvetu šetrenia nákladov na vykurovanie. Vykurovacie systémy Buderus

  • šetria životné prostredie,
  • eliminujú riziko výpadku dodávok energie z neobnoviteľných zdrojov, najmä tradičných,
  • predstavujú moderný a komfortný spôsob vykurovania a ohrevu vody,
  • pomáhajú znížiť spotrebu energie v domácnosti.

K myšlienke správať sa zodpovedne voči našej modrej planéte sa pripájame aj my ponukou tepelných čerpadiel Buderus.

Tepelné čerpadlá Buderus sú vhodné pre inštaláciu počas výstavby, pre budovy počas  rekonštrukcie aj modernizácii rodinných domov, malých bytových domov, novostavieb ale aj rozšírení existujúcich zariadení. 

Je tepelné čerpadlo vhodné aj pre vašu stavbu? Radi vám poradíme.