Blog

Ako si vybrať správne čerpadlo na vodu?

Ako si vybrať správne čerpadlo na vodu?

Čerpadlo na vodu má široký záber použitia nielen v priemysle, ale aj v domácnostiach. Tak ako si vybrať to správne čerpadlo, ktoré potrebujete? Tento článok Vám pomôže pri kúpe vhodného čerpadla pre Váš zavlažovací systém, ako aj pre rôznorodé použitie do Vášho domu.

Na začiatku je potrebné zodpovedať niekoľko základných otázok:

  1. Na akú činnosť budete čerpadlo na vodu využívať?
  2. Aký typ vody budete čerpať?
  3. Ako hlboko sa nachádza hladina čerpanej vody?
  4. Aký potrebujete prevádzkový tlak (bar) a prietok vody (l/min)? 
Ako si vybrať správne čerpadlo na vodu?

Ak ste si zodpovedali tieto otázky, tak sa môžeme presunúť na výber vhodného typu čerpadla na vodu, ktoré bude najlepšie vyhovovať Vašim požiadavkam. V nasledujúcej časti si opíšeme účel použitia ponorných a samonasávacích čerpadiel.

Ponorné čerpadlá

Tieto čerpadlá sa nazývajú ponorné preto, lebo sú celé ponorené do čerpanej kvapaliny. Pomocou hadice vytláčajú kvapalinu z nádrže. Je veľmi dôležité vybrať správny priemer hadice, čím zamedzíte tlakové straty pri čerpaní. Skupina ponorných čerpadiel je určená najmä na čerpanie z väčších hĺbok ako 8 metrov, a to zo studní, nádrží či ako záhradné čerpadlá.

  • Ponorné čerpadlá do studní

Ak chcete čerpať vodu zo studne, na tento účel je vyhradený presný typ ponorných čerpadiel, pomocou ktorých je možné čerpať čistú vodu bez nečistôt. Okrem čerpania vody zo studne je vhodné ich použitie aj na dažďovú vodu a zásobovanie pitnou vodou. Niektoré druhy sú taktiež určené na zavlažovanie. Pri výbere ponorného čerpadla do studní je dôležité pozerať na výkon, prietok, dĺžku kábla podľa hĺbky studne, prípadne ochranu čerpadla plavákom proti chodu nasucho.

  • Ponorné čerpadlá do vrtov

Tieto čerpadlá majú totožné vlastnosti ako čerpadlá do studní. Dôležitý je tu však tvar, resp. priemer čerpadla, ktorý musí byť menší ako priemer požadovaného  vrtu. Priemer týchto čerpadiel sa pohybuje od 72 mm až po 150 mm. Okrem výtlaku a prietoru sú dôležitými parametrami aj dĺžka kábla a maximálny ponor.

  • Drenážne čerpadlá

Ak potrebujete čerpať nielen čistú vodu, ale aj znečistenú až zakalenú, najvhodnejšou voľnou sú čerpadlá drenážne. Používajú sa na odčerpanie vody zo zatopených pivníc, vypúšťanie bazénov, čerpanie z jám, sudov a jazierok. Na tieto účely je pri čerpadlách potrebný malý tlak a veľký prietok.

  • Kalové čerpadlá 

Aj kvapaliny s prímesou pevných látok (napr. na odpadové vody, kaly, splášky) je možné čerpať. Na tento účel slúžia kalové čerpadlá. Na drobné nečistoty v kvapaline sú určené malé čerpadlá, pomocou ktorých sa dá čerpať voda – napríklad z potokov. Na čerpanie kalov a spláškov používame čerpadlá s rezacím zariadením, ktoré zabezpečí plynulý chod a chráni pred upchatím. Pri výbere spávneho kalového čerpadla je preto dôležitá priechodnosť obežného kolesa. Nevýhodou kalových čerpadiel je, že nie sú určené na trvajú prevádzku.

Samonasávacie čerpadlá

Samonasávacie čerpadlá sa používajú na čerpanie čistej (aj pitnej) vody z menších hĺbok, zvyčajne do 6 až 8 metrov (podľa typu čerpadla). Ich využitie nájdete pre dom aj záhradu – od zásobovania pitnou vodou až po zavlažovanie záhrad, čerpanie z bazénov, jazierok a pod. Navyše sú vhodným nástrojom na zvýšenie tlaku vody vo vodovoch, či použitie do špeciálneho, napríklad výbušného prostredia.

Samonasávacie čerpadlá sa síce radia medzi cenovo najdostupnejšie, avšak je potrebné sledovať dostatočný prítok vody. Dôležité je aj umiestnenie čerpadla v suchom prostredí, aby nedošlo k jeho poškodeniu. 

DOBRÁ RADA NA ZÁVER

Ak kupujete čerpadlo na vodu, dopredu sa uistite, akú kvapalinu budete čerpať, z akej hĺbky a na aký účel bude čerpadlo využívané, aby splnilo všetky Vaše požiadavky. Ak sa vonkajšia teplota pohybuje pod 0°C, ukončite prevádzku čerpadla. Pre bežnú domácnosť na občasné použitie postačí aj čerpadlo z platového materiálu. Pokiaľ čerpáte často, je lepšie investovať do nerezového čerpadla alebo čerpadla z liatiny, čo zabezpečí jeho dlhú životnosť.