Blog

Rodina: aké hodnoty sú dôležité, ak stojí na čele podniku?

Rodina

Rodina

Byť členom úplnej rodiny je v živote človeka veľkým darom. Možnosť učiť sa od starších, pomáhať mladším, odovzdávať skúsenosti, ale aj prijímať nové výzvy a vzájomne sa inšpirovať.  Hľadať odvahu v kruhu najbližších umožňuje rásť v podmienkach bezpečia. Platí to však aj v prípade rodinného podnikania?

24 rokov na trhu rodinného podnikania v oblasti, ktorá spája

Firma Vodotech sa môže pýšiť tým, že na trhu pôsobí už od roku 1997. Poskytuje montáže a profesionálne poradenstvo v oblasti kúrenia, vody a plynu. Svoju históriu začala písať v oblasti montážnych prác orientovaných na realizáciu ústredného vykurovania, vodoinštalatérskych prác, sanitárnej inštalácie a plynoinštalácie. Postupne sa zamerala tiež na predaj kvalitných a spoľahlivých produktov koncovým zákazníkom. Silnou konkurenčnou výhodou je prepojenie predaja a montážnych činností, a tým osobné ručenie za kvalitu výrobkov. Práve “spojenie” je veľmi silné nielen v predmete podnikania, ale aj vo vzťahoch rodiny na jej čele.

Na čom naozaj záleží a čo je lepšie takpovediac pustiť z hlavy, sme sa opýtali zakladateľa rodinného podniku Vodotech – spolumajiteľa a zároveň vyučeného inštalatéra Jozefa Lukáča.

Koľkí členovia stoja na čele vašej firmy a čo vás v podnikaní ako rodinu najviac spája?

Aktuálne v našej firme pracuje celá moja rodina 🙂 Manželka, syn, dcéra a ja. Každý jeden z nás riadi a formuje našu spoločnosť v určitej oblasti. Spolu ťaháme za jedno lano a tvoríme perfektný tím. 

Sme jeden tím

Bolo to tak od začiatku?

Začiatky boli ťažké. Nakoľko sme sa zameriavali iba na montážnu činnosť, kancelária sa nachádzala v našom rodinnom dome, nehovoriac o materiálových zásobách uskladnených na našom dvore a v garáži. Aj napriek tejto neľahkej situácii som bol presvedčený, že to zvládneme a nájdeme si stále miesto na trhu.

Vďaka vytrvalosti v nasledovaní cieľa a spoľahlivosti pri odvedenej práci začali prichádzať aj výsledky. Stali sme sa významnými partnermi pre veľké firmy, vybudovali sme prevádzku, rozšírili podnikanie o obchodnú činnosť.

Ako biznis rástol, rástli aj naše dve deti. Často som uvažoval nad tým, aké si nájdu uplatnenie v živote. Stále som mal však prianie spoločného rodinného podnikania, a to sa mi nakoniec  aj splnilo.  

Rodinné podnikanie. Znie to krásne. V čom je lepšie, ťažšie alebo jednoducho iné oproti podnikom, ktoré vedú “cudzí” ľudia?

Jednou z najväčších výhod fungovania v rodinnej firme je, že akýkoľvek zisk priamo podporuje vlastnú rodinu. Neexistuje žiadny sprostredkovateľ, žiadny veľký šéf. Naša rodina ťaží z vlastnej tvrdej práce, a to je na nezaplatenie. Na rozdiel od bežného podniku, v tom rodinnom existuje väčšia motivácia pracovať tvrdšie. Tým je vlastné podnikanie odlišné od typického podniku s bežnými zamestnancami. Na druhej strane nemôžete však predpokladať, že rodinný podnik je istá vec. Každá rodina je iná, v každej existujú problémy. Avšak každý člen rodiny chce, aby sa firme darilo. A ako sa darí firme, tak sa priamo darí aj rodine. 

Hovorí sa, že: “Rodinu do spoločného biznisu nikdy neťahaj”. Uvažovali ste niekedy nad tým, že by ste firmu viedli s niekým iným? 

V začiatkoch svojho podnikania som si zažil viacero spoluprác s kamarátmi, či známymi. Nikdy to však nefungovalo tak, ako by som si predstavoval. Rozchádzajúce sa názory, rozdielne pohľady na riešenie problémov, odlišné ciele. To všetko boli dôvody, ktoré ma presvedčili o tom, že musím ísť svojou cestou. 

V mnohých prípadoch rodinných podnikov sa nájde viacero dôvodov, prečo sa už do takéhoto biznisu nepúšťali, napríklad finančné straty, vyostrené názory, či pokazenie vzťahov medzi rodinnými príslušníkmi. Pre mňa však bolo založenie rodinnej firmy to najlepšie rozhodnutie, aké som mohol urobiť, keďže moju rodinu poznám lepšie než ktokoľvek iný na svete. 

Dve generácie, jedna vízia. Je možné, aby dlhodobo fungoval rodinný podnik na pevných základoch a hodnotách ľudí z generácií, medzi ktorými nie je len vekový, ale aj názorový rozdiel?

Som toho názoru, že možné je všetko. Samozrejme, každý môže mať svoj pohľad na vec, a to ja pokladám za správne. Sú dni, kedy je aj v našej firme dusná atmosféra. V takýchto momentoch je však veľmi dôležité vzájomne sa počúvať a rešpektovať svoje názory.

Každý dáva do firmy časť zo seba. Ja s manželkou dávame svoje dlhoročné skúsenosti, dcéra a syn zasa dravosť, nadšenie a odhodlanie dosahovať vyššie ciele. Na konci dňa je vždy podstatné pozerať sa na situáciu objektívne, robiť kompromisy, zhodnotiť, či nasledujeme spoločný cieľ a akými krokmi napredujeme k jeho napĺňaniu.

Navzájom vieme, akí sme ľudia. Vieme ako reagujeme v stresových, vyostrených situáciách, poznáme na koho platí pozitívna alebo negatívna motivácia. Všetci máme dostatočnú dávku empatie, vieme sa počúvať, ale nebojíme sa povedať si veci narovinu.

Viete nám priblížiť situácie, v ktorých napriek jednotnému smerovaniu pociťujete najväčšie rozdiely? Aké postupy využívate na ich zvládnutie, či vyjasnenie?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že situácie, v ktorých máme rozdielne názory, nie sú problém. Sú to jednoducho okolnosti, ktorých riešenie nás môže posunúť vpred. 

Najväčšie rozdiely pociťujeme vo vnímaní technológií, ktoré sú potrebné pri prevádzke podniku, či už kamenného, alebo toho v online priestore. Častou témou u nás bolo zavedenie EAN kódov. Mňa s manželkou by ani nenapadlo zavedenie takéhoto systému do predajne. Predávalo sa na základe vyhľadávania skladových kariet a obchod prebiehal aj bez kódov a pre mňa zbytočných zariadení. Syn s dcérou však prišli s myšlienkou zavedenia čítačiek a pridelenia jedinečného kódu pre každý produkt. Na systéme sa potrápili, kým našli optimálne riešenie. S postupom času však môžem povedať, že zámeny produktov sa vďaka EAN kódom znížili na minimum, čo hodnotím ako výborný krok ku zlepšeniu a zrýchleniu predaja. 

Na druhej strane podávame deťom pohľad, že podnikanie nie je len o dravosti a riskovaní. Niekedy je potrebné si povedať „dvakrát meraj a raz rež“. V dnešnej dobe je určite dôležité dynamické rozhodovanie, avšak rýchlymi neuváženými krokmi môžeme spôsobiť oveľa väčšie problémy. 

A ak mám byť úprimný, pomáhajú nám spoločné diskusie večer v našej kuchyni, kedy si povieme svoje dojmy a postrehy z celého dňa, vyjasníme si svoje predstavy a navrhneme nasledujúce kroky. Koniec koncov, aj písanie odpovedí na tento rozhovor som bral ako dôležitú úlohu, ktorá nás posunie ďalej. Skončilo to príjemným posedením celej rodiny pri stole so spomienkami na ťažké začiatky a zvýšením motivácie na dosiahnutie nadchádzajúcich cieľov 🙂

Naša rodina

Každé podnikanie, aj to rodinné, má za cieľ dosahovať zisk. Čo je však tým skutočným, možno až osobným motorom, ktorý poháňa vaše rodinné podnikanie vpred už viac ako 24 rokov? Čomu veríte najviac na svete?

Naše rodinné podnikanie poháňa najmä túžba po sebazdokonaľovaní a presvedčenie, že ako rodina toho vieme dosiahnuť veľa. Že dokážeme z ničoho vybudovať niečo. 

Vnímate v niektorej oblasti silu, ktorá vás odlišuje od konkurencie?

Nová generácia na vedení nášho rodinného podniku môže byť v určitom pohľade konkurenčnou výhodou oproti iným podnikom, pretože sme získali určitý prístup k mladosti, teda k novým nápadom, iný uhol pohľadu na riešenie problémov, či zavedenie inovatívnych postupov. 

Pociťujú vaši klienti, rodinný aspekt firmy, resp. jeho výhody? 

Výhodou pre naše podnikanie, ale najmä pre našich zákazníkov je flexibilita. Každý z nás je ochotný prevziať viacero pracovných náplní súčasne lebo chceme, aby podnik uspel. Rovnako ako aj pridanie dopytovaného produktu do našej ponuky je rýchly proces, nepotrebujeme žiadne schvaľovanie, či kontrolu alebo štatistiky. Vieme sa rýchlo prispôsobiť dopytu. 

Pre nás neplatí štandardný pracovný čas od  – do. Častokrát sme našim zákazníkom pomohli aj mimo otváracích hodín po pracovnom čase, keď nevyhnutne potrebovali nejaký materiál.