Blog

Energetická kríza – ako jej čeliť?

Energetická kríza

Závažnosť akejkoľvek situácie si často uvedomíme až v čase, keď jej dopad pocítime na sebe. Podobne je tomu aj v prípade ak ide o tému ako je energetická kríza. Hoci je táto problematika veľmi široká a závažná, na začiatok je vhodné porozumieť základným dôvodom, ktoré ju spôsobujú a poznať možnosti ako na krízu reagovať.

Energetická kríza

Pravidelné dodávky plynu a elektrickej energie sú pre chod a prevádzku domácností i firiem nevyhnutné. Aj keď ceny energií boli vždy vysoké, dnes stojíme pred výzvou ako ich neustály rast zvládnuť a zachovať výrobu či fungovanie domácnosti. Dôvodom rastu cien elektrickej energie aj plynu na Slovensku je globálny rast cien komodít na svetových burzách. Tie reagujú napríklad na zvyšovanie cien emisných povoleniek (pozn.: emisná povolenka umožňuje vypustiť do ovzdušia určité množstvo znečisťujúcich látok). Opäť sa môžeme opýtať: “Prečo zaznamenávame taký enormný

nárast globálnych cien?” Situácia je dôsledkom vyčerpateľnosti zdrojov, negatívneho vplyvu oxidu uhličitého na životné prostredie a sprísnenia klimatickej politiky.

Individuálni spotrebitelia vs. podniky

Rast cien energií spolu s ostatnými problémami, ktorým čelia národné ekonomiky i samotné domácnosti, spôsobuje nielen napätie, ale aj praktické problémy pri zabezpečení fungovania jednotlivých prevádzok aj rodín.

V prípade domácností sú ceny elektriny regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý stanovuje ceny pre koncových spotrebiteľov na rok dopredu. Väčšinu, približne 60% tejto ceny, pritom tvoria distribučné a súvisiace poplatky (tzv. fixná zložka ceny). Zvyšných cca 40% ovplyvňuje cena elektriny na burze. Práve uvedené fixné poplatky predstavujú tú časť ceny, ktorú vieme na úrovni národného hospodárstva ovplyvniť a premietnuť do výdavkov individuálnych spotrebiteľov. Možnosti úpravy fixnej zložky zahŕňajú napríklad zníženie tarify za prevádzku systému alebo nižšie poplatky za obnoviteľné zdroje. Variabilnú zložku ceny naša vláda pod kontrolou objektívne nemá.

Novodobú hrozbu predstavuje energetická chudoba

Dopad na rozpočet pocítia v prvom rade najmä nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Práve oni sú najviac ohrozené tzv. energetickou chudobou.  Okrem domácností s obyvateľmi, ktorí sú vedení na úradoch ako nezamestnaní, sú poberateľmi sociálnych dávok alebo ich príjem je nízky, podľa analytičky z Wood & Company Evy Sadovskej1: „Ide tiež o viacpočetné alebo viacdetné domácnosti a určite aj domácnosti seniorov,“ “Energetická chudoba nastáva vtedy, keď nemáme dosť finančných prostriedkov na to, aby sme si napríklad dostatočne vykúrili byt alebo aby sme mali dostatočné finančné prostriedky na energie,“ vysvetľuje analytička1. Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví je takýchto domácností na Slovensku viac ako 20%.

Ako draho nás teda energetická kríza vyjde v najbližších rokoch?

Priemerné zvýšenie cien sa v rozpočte prejaví výdavkami vyššími o niekoľko jednotiek až desiatok eur. A to najmä v prípadoch, kedy domácnosti používajú plyn na varenie a ohrev vody. Ak ním však aj kúria, nárast výdavkov sa môže vyšplhať až na úroveň viac ako 100 eur. Táto výška závisí, samozrejme, najmä od spotreby. Podobne je to aj s vývojom ceny elektriny. Napríklad v prípade, kedy je elektrina využívaná len na svietenie, finančný dopad na domácnosti by mohol dosiahnuť približne 40 eur za rok. Celé zdražovanie pocítia na svojich faktúrach domácnosti s najväčšou pravdepodobnosťou od januára 2023. Cena je regulovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý stanovuje maximálnu cenu energií.

Globálne dopady zvyšovania cien elektrickej energie a plynu však predsa len pocítime skôr, aj keď nepriamo. A to konkrétne prostredníctvom cien tovarov a služieb, do ktorých výroby elektrina a plyn vstupuje.

Podniky čaká náročné obdobie

Energia sa spotrebováva na výrobu množstva produktov, ktoré spotrebitelia nakupujú. Ide ako o tovary, tak aj služby. Práve v ich konečných cenách sa nárast cien energií prejaví hneď. Okrem toho je tu ďalšie riziko. A to neudržateľnosť celej situácie a hrozba prerušenia výroby. Najvyššie ohrozenie predstavuje pozastavenie v energeticky najnáročnejších typoch výroby – napríklad v pekárenskom či metalurgickom priemysle, kde sú na výrobu používané pece. Podniky nemajú šancu v daných podmienkach svoje produkty vyrábať rentabilne.

Sedieť so založenými rukami podnikom nepomôže

Čo môžu výrobcovia a zamestnávatelia v tejto situácii robiť? Majú len niekoľko možností:

  • sledovať vývoj situácie,
  • vyhľadávať informácie o možnostiach poskytnutia daňových úľav či dotácií,
  • rokovať o cenách energií v rámci uzatvárania zmlúv s dodávateľmi na najbližšie obdobie.

Niektoré rozhodnutia, ako podnikom pomôcť, majú v rukách národné orgány, v iných si musíme počkať na spoločné riešenia, napríklad na úrovni Európskej únie.

Energie

Riešením pre domácnosti je ekonomické správanie

Vplyv extrémne vysokých cien na rodinný rozpočet dokážeme zmierniť, ak sa budeme správať ekonomicky a hospodárne. Čo to v praxi znamená?

Prvou voľbou by mohol byť prepočet a porovnanie cien elektriny aj plynu od rôznych dodávateľov prostredníctvom kalkulačky na webovej stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Následne môžete prehodnotiť, či je vaša zmluva výhodná alebo pristúpite k zváženiu inej cenovej ponuky. Zvážiť treb a pritom všetky podmienky ponuky a zmluvy a neorientovať sa len na vstupné ceny, ale celkové náklady.

Okrem všeobecných odporúčaní, ako je rozumné zasvecovanie svetiel, či používanie vody, spotrebiteľom radíme vo všeobecnosti zamerať sa na ďalšie opatrenia vo svojej domácnosti:

  • efektívne vetrať, to znamená krátko a intenzívne alebo prostredníctvom rekuperácie,
  • obmedziť používanie spotrebičov s najvyššou spotrebou pri minimálnom využití ich kapacity – odporúča sa ich maximálne možné vyťaženie spotrebičov (vysokú spotrebu má najmä varná doska, rúra a práčka, preto ich naplňte na maximum, keď ich používate,
  • vo všeobecnosti je vhodné používať vhodné nízkoenergetické spotrebiče,
  • čo sa týka kúrenia, ideálnu spotrebu dosiahnete, ak priestory nebudete prekurovať, ale tiež podchladzovať, keďže ich opätovné vykúrenie by bolo o to nákladnejšie.

Všetky tipy na úsporu energie poskytuje v prehľadnej forme infografiky aj ÚRSO. Inšpirujte sa a majte svoju spotrebu pod kontrolou.

Zdroj:

1 Reportáž RTVS z 30. 9. 2021 – Energetickou chudobou trpí viac ako 20 percent slovenských domácností – Správy RTVS